Jaarstukken

Via het Ondernemersfonds Laarbeek (OFL) krijgen wij jaarlijks ongeveer € 37.000,–.  Het ondernemersfonds wordt gevuld door een extra opslag op de OZB op niet-woningen, van € 30 per € 100.000 WOZ-waarde. Eigenaarsdeel 55 % en gebruikersdeel 45%. Alleen bedrijven en de 25 Laarbeekse verenigingen met een eigen gebouw, die ook OZB betalen, dragen bij aan het ondernemersfonds. Ook de gemeente Laarbeek betaalt mee aan het ondernemersfonds via de aan hen opgelegde OZB voor panden in gemeentelijk eigendom. In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op het fonds. De gemeente is daarop uitgezonderd.

Ons budget kan worden uitgebreid als bij een project ook andere betrokken partijen (deels) bijdragen. Dat kan een van de andere stichtingen van OFL zijn, maar ook een derde partij. Deze zogenaamde ‘cross-overs’ zullen door ons dan ook zo veel mogelijk worden nagestreefd.

De afdeling Buitengebied van ZLTO/Laarbeek hebben de jaarplannen en jaarrekeningen tot en met 2019 gemaakt.

2017

2018

2019

2020

2023