Welkom

Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL) is sinds 4 februari 2020 een van de organisaties binnen het Ondernemersfonds Laarbeek (OFL). De andere onderdelen zijn de Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en de  Stichting Centramanagement Laarbeek (CML). Tot eind 2019 werden de belangen van het buitengebied binnen het Ondernemersfonds Laarbeek behartigd door de afdeling Buitengebied van ZLTO/Laarbeek.


Heuvel, Lieshout

Het doel van onze stichting is in samenwerking met alle in het buitengebied gevestigde ondernemers, stichtingen en verenigingen, zorgen voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings,- en ondernemersklimaat in het buitengebied van Laarbeek. Tevens willen wij de verbinding tussen boer en burger verbeteren.

Deze doelstelling is onlosmakelijk verbonden aan het optimaliseren van de leefbaarheid in het buitengebied van Laarbeek.

SBL tracht haar doel te bereiken door:

  • Het in gang brengen van plannen en de uitwerking daarvan in samenhang met het bestaand beleid
    en in harmonie met de doelstellingen van de bij de stichting aangesloten organisaties;
  • Het initiëren en stimuleren van activiteiten die gezamenlijk, dan wel door een of meer deelnemende
    partijen worden uitgevoerd.

Het maken van winst is geen doelstelling van de stichting.

Stichting Buitengebied Laarbeek brengt in kaart welke ondernemers allemaal vanuit het Laarbeekse buitengebied opereren. Door privacywetgeving kan dit niet makkelijk nagelopen worden. De wens om meer ondernemers bij de diverse projecten te betrekken, kan alleen vervuld worden als ondernemers zichzelf melden. Aanmelden kan via info@buitengebiedlaarbeek.nl