Bestuur

Het geheel uit vrijwilligers bestaande bestuur van Stichting Buitengebied Laarbeek wordt gevormd door:

Voorzitter:   Hans Vereijken
Penningmeester: Rob Leenders
Secretaris:  Martijn van den Boogaard

Liaison naar de gemeente:
– Martin van Montfort, Gemeente Laarbeek


Gemeentehuis Laarbeek, Beek en Donk